Saņemti ISO 9001 un ISO 50001 sertifikāti

 

 

 

SIA Riga Nordic Terminal ir viens no pirmajiem stividoru pakalpojumu uzņēmumiem Latvijā, kurš ieviesis energopārvaldības sistēmu, atbilstoši ISO 50001 prasībām. 2018. gadā uzņēmums sertificēja energopārvaldības sistēmu un iesniedza Ekonomijas ministrijai pasākumus, kuri tiks veikti, lai realizētu energoresursu taupīšanas un optimizēšanas politiku. (skatīt sertifikātu)

SIA Riga Nordic Terminal ieviesis, uztur un nepārtraukti pilnveido kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši ISO 9001 standarta prasības, ievērojot arī nozares reglamentējošos normatīvos aktus. 2018. gadā uzņēmums kvalitātes vadības sistēmu arī sertificēja, kas dod apliecinājumu, gan klientiem, gan piegādātājiem, ka SIA Riga Nordic Terminal ir drošs, uzticams sadarbības partneris. (skatīt sertifikātu)